برچسب های محبوب
 
 
مقالات دارای برچسب 'Enterprise Library'

آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت ششم
توسط   مرتضی صحراگرد  1390/6/26  -  تعداد بازدید: ۲۱۵۱۲
در این مقاله به معرفی بلاک خطا و استثناء (Exception Handling Application Block) در کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5 می پردازیم


آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت پنجم
توسط   مرتضی صحراگرد  1390/4/9  -  تعداد بازدید: ۱۸۸۷۳
در این مقاله به معرفی بلاک لاگ (Logging Application Block) در کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5 می پردازیم


آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت چهارم
توسط   مرتضی صحراگرد  1390/2/5  -  تعداد بازدید: ۲۰۱۶۲
در این قسمت به معرفی نحوه نمونه سازی اشیاء در کتابخانه Enterprise Library 5.0 و تکمیل بحث بلاک دیتا می پردازیم


آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت سوم
توسط   مرتضی صحراگرد  1390/1/20  -  تعداد بازدید: ۱۹۱۵۰
در این قسمت به معرفی نحوه پیکربندی و مقدمات بلاک دیتا (Data Application Block) از کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 می پردازیم


آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت دوم
توسط   مرتضی صحراگرد  1390/1/10  -  تعداد بازدید: ۱۸۲۷۸
در این قسمت به معرفی نحوه دریافت و نصب کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 می پردازم.


آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت اول
توسط   مرتضی صحراگرد  1389/12/27  -  تعداد بازدید: ۲۱۱۲۷
در این قسمت به معرفی کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 می پردازم.