برچسب های محبوب
 
 

پیش بینی سریهای زمانی (Neuro-Fuzzy 2)
توسط   نفیسه سلمانی نیاسر  -  تعداد بازدید: ۳۷۴۰۸
در این بخش از سیستم های منطق فازی جهت تخمین و پیش بینی سری های زمانی استفاده می کنیم.


طراحی سیستم های فازی با استفاده از روش گرادیان نزولی(Neuro-Fuzzy 1)
توسط   نفیسه سلمانی نیاسر  -  تعداد بازدید: ۳۱۶۰۶
در این مقاله چگونگی طراحی سیستم های فازی با استفاده از روش گرادیان نزولی توضیح داده شده است.


كلاسترينگ (3)
توسط   نفیسه سلمانی نیاسر  -  تعداد بازدید: ۳۵۸۹۵
در اين مقاله ساير الگوريتمهاي كلاسترينگ توضيح داده شده اندو همچنين توضيح كامل تمام الگوريتمهاي كلاسترينگ از فايل پيوست قابل دريافت ميباشد .


الگوریتم کلاسترینگ (2)
توسط   نفیسه سلمانی نیاسر  -  تعداد بازدید: ۳۷۲۱۴
در این مقاله به توضیح الگوریتم کلاسترینگ سلسله مراتبی پرداخته ایم.


الگوریتم های کلاسترینگ (1)
توسط   نفیسه سلمانی نیاسر  -  تعداد بازدید: ۳۴۶۲۷
در این مقاله به توضیح یکی از الگوریتمهای کلاسترینگ (مدل ترتیبی) پرداخته ایم.


مفاهیم اولیه کلاسترینگ
توسط   نفیسه سلمانی نیاسر  -  تعداد بازدید: ۳۸۴۱۱
در این مقاله توضیح مختصری از مفاهیم پایه کلاسترینگ ارائه شده است.


مساله بهينه سازي براساس SOM (Matlab)
توسط   نفیسه سلمانی نیاسر  -  تعداد بازدید: ۳۳۱۸۷
در اين مقاله از SOM در مسايل بهينه سازي پيوسته استفاده و عملکرد آن با Pso مقایسه شده است .


يک راه موثر جهت تنظيمات اوليه در شبکه عصبی SOM
توسط   نفیسه سلمانی نیاسر  -  تعداد بازدید: ۲۶۶۰۳
در این مقاله يک روش موثر جهت تنظيمات اوليه در شبکه عصبی SOM ارائه شده است.


بررسی PSO در محیطهای پویا
توسط   نفیسه سلمانی نیاسر  -  تعداد بازدید: ۳۵۱۴۳
در این مقاله عملکرد PSO در محیطهای پویا (پیوسته و گسسته) را مورد بررسی قرار خواهم داد.