محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   عدم وجود e.Item.DataItem در کنترل ListView در ASP.NET 3.5
  در این ترفند، روش دسترسی به مقدار فیلد های بایند شده در ListView مورد بررسی قرار می گیرد
   ASP.NET
   ۱۹۱۸۷
   این مقاله حاوی فایل ضمیمه نمی باشد
   مرتضی صحراگرد
   ۱۳۸۷/۷/۱۱
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

همانطور که می دانید، دیتا کنترل های موجود در ASP.NET از قبیل GridView و Repeater دارای خصوصیتی به شکل e.Item.DataItem هستند که به صورت زیر می توان هنگام بایند شدن اطلاعات ، به مقدار فیلد مورد نظر دسترسی پیدا کرد.


DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "CategoryID");

ولی کنترل جدید  ListView در ASP.NET 3.5 دارای صفتی به نام DataItem نیست.
 با استفاده از تکنیک زیر می تواند به مقدار مورد نظردر ListView دسترسی پیدا کرد.


((DataRowView)((ListViewDataItem)e.Item).DataItem)["CategoryID"].ToString()

موفق باشید.